שיעור חדש מאדם טל: בטחון ויציבות באמצעות נכס וירטואלי

הורדת חוברת תרגול קצרה :)

הצעה מיוחדת: "הצטרפות לצבא משווקים שבונה ומקדם נכסים וירטואלים.